Chuyên săn Gem, kèo Airdrop và Retroactive chất lượng

Tổng hợp các task cày zkSync Airdrop

Tổng hợp các Dapps thông dụng nên trải nghiệm để gia tăng cơ hội nhận được Airdrop khủng trên zkSync.
Chuyên săn Gem, kèo Airdrop và Retroactive chất lượng
Published Jul 08 2023
Updated Aug 14 2023
7 min read
Amber media