Chuyên săn Gem, kèo Airdrop và Retroactive chất lượng

Hướng dẫn săn Airdrop ZetaChain

Hướng dẫn tham gia Testnet của ZetaChain để săn "point" và tìm kiếm cơ hội nhận Airdrop khủng từ dự án Blockchian Layer1 này!
Chuyên săn Gem, kèo Airdrop và Retroactive chất lượng
Published Jul 29 2023
Updated Aug 28 2023
4 min read
Amber media